เมนูโรงเรียน
พระบรมราโชวาท
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปฏิทินกิจกรรม
สานฝันสถานศึกษาคุณภาพ
แผนผังโรงเรียน
แผนผังการจัดชั้นเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
สมาคมผู้ปกครองและครู
คณะกรรมการมูลนิธิ
ทำเนียบผู้บริหารในอดีต
คณะกรรมการบริหาร
ครู ,คณาจารย์, บุคลากร
ครูสายชั้นอนุบาลปีที่ ๑
ครูสายชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ครูพิเศษ)
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ (ครูพิเศษ)
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ครูพิเศษ)
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ครูพิเศษ)
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (ครูพิเศษ)
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ครูพิเศษ)
ลูกจ้างประจำ
บุคลากรครูอัตราจ้างพิเศษ
บุคลากรอัตราจ้างประจำกลุ่มงาน
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
อัตราจ้างพิเศษพี่เลี้ยงเด็กอนุบาลปีที่ 1และปีที่ 2
บุคลากรประจำโรงครัว
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณะกรรมการมูลนิธิ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/03/2011
ปรับปรุง 09/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 472556
Page Views 669714

เด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมารักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต่อต้านยาเสพติดและเข้าร่วมโครงการปลูกปัญญา ท่านที่เข้าใช้ระบบเสริมการเรียนการสอนปลูกปัญญากรุณาปิดเสียงโปรแกรม winokด้านซ้ายมือข้างบนก่อนครับ
ท่านที่เข้าใช้ระบบเสริมการเรียนการสอนปลูกปัญญากรุณาปิดเสียงโปรแกรม winokด้านซ้ายมือข้างบนก่อนครับ เนื่องจากเสียงระบบมัลติมีเดียอาจจะแทรกกันครับ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก จอหอ เมืองนครราชสีมา
2 โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา จอหอ เมืองนครราชสีมา
3 โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง จอหอ เมืองนครราชสีมา
4 โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ จอหอ เมืองนครราชสีมา
5 โรงเรียนบ้านระกาย จอหอ เมืองนครราชสีมา
6 โรงเรียนสายมิตรจอหอ 8 จอหอ เมืองนครราชสีมา
7 โรงเรียนบ้านจอหอ จอหอ เมืองนครราชสีมา
8 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) ตลาด เมืองนครราชสีมา
9 โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา
10 โรงเรียนบึงพญาปราบ บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา
11 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา (044) 206502
12 โรงเรียนบ้านลองตอง บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา
13 โรงเรียนบ้านมะค่า บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา
14 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา
15 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา
16 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา (044) 351165
17 โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา
18 โรงเรียนอนุบาลชัยศิริ บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา
19 โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา
20 โรงเรียนบ้านภูเขาลาด บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา
21 โรงเรียนบ้านคนชุม ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา
22 โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) พลกรัง เมืองนครราชสีมา
23 โรงเรียนบ้านบึงตะโก พลกรัง เมืองนครราชสีมา
24 โรงเรียนบ้านพะเนา พะเนา เมืองนครราชสีมา
25 โรงเรียนบึงสาลี พุดซา เมืองนครราชสีมา
26 โรงเรียนบ้านพุดซา พุดซา เมืองนครราชสีมา
27 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม พุดซา เมืองนครราชสีมา
28 โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง พุดซา เมืองนครราชสีมา
29 โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ พุดซา เมืองนครราชสีมา
30 โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) พุดซา เมืองนครราชสีมา
31 โรงเรียนบ้านบึงสาร มะเริง เมืองนครราชสีมา
32 โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สีมุม เมืองนครราชสีมา
33 โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน สีมุม เมืองนครราชสีมา
34 โรงเรียนอ่างห้วยยาง สุรนารี เมืองนครราชสีมา 044-933577
35 โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า สุรนารี เมืองนครราชสีมา
36 โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา
37 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา 044-927070
38 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา
39 โรงเรียนบ้านต่างตา หนองจะบก เมืองนครราชสีมา
40 โรงเรียนบ้านหนองปรู หนองจะบก เมืองนครราชสีมา
41 โรงเรียนรัตโนภาสสุรนารี หนองจะบก เมืองนครราชสีมา
42 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา
43 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา
44 โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา
45 โรงเรียนบ้านหนองตาคง หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา
46 โรงเรียนบ้านมาบมะค่า หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา
47 โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา
48 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา
49 โรงเรียนบ้านทับช้าง หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา
50 โรงเรียนประชาสามัคคี หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา
51 โรงเรียนบ้านยองแยง หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา
52 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา
53 โรงเรียนบ้านกระโดน หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา
54 โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรนารี หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา
55 โรงเรียนทหารอากาศบำรุง หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา
56 โรงเรียนอนุบาลกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา
57 โรงเรียนบ้านหมื่นไวย หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา 044923500
58 โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา 241604
59 โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา
60 โรงเรียนบ้านดอนขวาง หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
61 โรงเรียนมารีรักษ์ หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
62 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
63 โรงเรียนบ้านพะไล หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
64 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
65 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน โคกกรวด เมืองนครราชสีมา
66 โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา โคกกรวด เมืองนครราชสีมา
67 โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) โคกกรวด เมืองนครราชสีมา
68 โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) โคกกรวด เมืองนครราชสีมา (044) 395050
69 โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) โคกกรวด เมืองนครราชสีมา
70 โรงเรียนบ้านหนองรังกา โคกกรวด เมืองนครราชสีมา
71 โรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัย โคกกรวด เมืองนครราชสีมา
72 โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร โคกสูง เมืองนครราชสีมา 044-381067
73 โรงเรียนบ้านโคกสูง โคกสูง เมืองนครราชสีมา
74 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ โคกสูง เมืองนครราชสีมา
75 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โคกสูง เมืองนครราชสีมา
76 โรงเรียนอนุบาลหลายย่าโม โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา
77 โรงเรียนบ้านหนองพลวง โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา
78 โรงเรียนเสนานุเคราะห์ โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา
79 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา
80 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล ในเมือง เมืองนครราชสีมา
81 โรงเรียนโคราขวิทยา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
82 โรงเรียนอนุบาลทองทิพย์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา
83 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี ในเมือง เมืองนครราชสีมา
84 โรงเรียนรัตโนภาส ในเมือง เมืองนครราชสีมา
85 โรงเรียนวัดสุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา 242432,247329
86 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
87 โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร7 ในเมือง เมืองนครราชสีมา
88 โรงเรียนอนุบาลเยาวนารถ ในเมือง เมืองนครราชสีมา
89 โรงเรียนสามัคคีรถไฟ ในเมือง เมืองนครราชสีมา
90 โรงเรียนอุบลรัตน์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา 215622
91 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
92 โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
93 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู ในเมือง เมืองนครราชสีมา
94 โรงเรียนสายทิพย์อนุบาล ในเมือง เมืองนครราชสีมา
95 โรงเรียนอนุบาลอินทรา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
96 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา (044) 242208
97 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา
98 โรงเรียนไชยมนัสศึกษา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
99 โรงเรียนอนุบาลบพิตร ในเมือง เมืองนครราชสีมา
100 โรงเรียนวัดสระแก้ว ในเมือง เมืองนครราชสีมา
101 โรงเรียนอนุบาลแสนวิทยาภูมิ ในเมือง เมืองนครราชสีมา
102 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในเมือง เมืองนครราชสีมา
103 โรงเรียนโคราชพิทยาคม ในเมือง เมืองนครราชสีมา
104 โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง ในเมือง เมืองนครราชสีมา
105 โรงเรียนรามมิตรวิทยา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
106 โรงเรียนอนุบาลวัดสะแก ในเมือง เมืองนครราชสีมา
107 โรงเรียนสุขานารี ในเมือง เมืองนครราชสีมา
108 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
109 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม(พยัคฆเดชบำเพ็ญ) ในเมือง เมืองนครราชสีมา
110 โรงเรียนมารีย์วิทยา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
111 โรงเรียนบ้านหัวทะเล ในเมือง เมืองนครราชสีมา
112 โรงเรียนอนุบาลพร้อมวิทย์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา
113 โรงเรียนสวนหม่อน ในเมือง เมืองนครราชสีมา
114 โรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
115 โรงเรียนพิทักภูเบนท์ 3 ในเมือง เมืองนครราชสีมา
116 โรงเรียนบ้านหลักร้อย ในเมือง เมืองนครราชสีมา
117 โรงเรียนอนุบาลบวรนครราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
118 โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา
119 โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา
120 โรงเรียนบ้านหนองพลอง ขามเฒ่า โนนสูง
121 โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง ขามเฒ่า โนนสูง
122 โรงเรียนไตรคามสามัคคี ขามเฒ่า โนนสูง
123 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า ขามเฒ่า โนนสูง
124 โรงเรียนบ้านไพ ขามเฒ่า โนนสูง
125 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม จันอัด โนนสูง
126 โรงเรียนบ้านด่านติง จันอัด โนนสูง
127 โรงเรียนบ้านจันอัด จันอัด โนนสูง
128 โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่93 ดอนชมพู โนนสูง
129 โรงเรียนศรีสุขวิทยา ดอนชมพู โนนสูง
130 โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) ดอนชมพู โนนสูง
131 โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) ดอนชมพู โนนสูง
132 โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) ดอนชมพู โนนสูง
133 โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 4 ดอนหวาย โนนสูง
134 โรงเรียนบ้านโนนมะกอก ดอนหวาย โนนสูง
135 โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) ดอนหวาย โนนสูง
136 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ด่านคล้า โนนสูง
137 โรงเรียนบ้านคอนน้อย ด่านคล้า โนนสูง
138 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ด่านคล้า โนนสูง
139 โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้ ธารปราสาท โนนสูง
140 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ธารปราสาท โนนสูง
141 โรงเรียนบ้านธารปราสาท ธารปราสาท โนนสูง
142 โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ ธารปราสาท โนนสูง
143 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ธารปราสาท โนนสูง
144 โรงเรียนบ้านวังม่วง ธารปราสาท โนนสูง
145 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ ธารปราสาท โนนสูง
146 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) บิง โนนสูง
147 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร บิง โนนสูง
148 โรงเรียนบ้านขามชั่งโค บิง โนนสูง
149 โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์) บิง โนนสูง 044-332372
150 โรงเรียนบ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) บิง โนนสูง
151 โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา พลสงคราม โนนสูง
152 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ พลสงคราม โนนสูง
153 โรงเรียนบ้านหนองนา พลสงคราม โนนสูง
154 โรงเรียนบ้านมะรุม พลสงคราม โนนสูง
155 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. พลสงคราม โนนสูง
156 โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) พลสงคราม โนนสูง
157 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) มะค่า โนนสูง
158 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิ์บัวสุวรรณฯ) มะค่า โนนสูง
159 โรงเรียนบ้านหนองแจง มะค่า โนนสูง
160 โรงเรียนบ้านพลจลก มะค่า โนนสูง
161 โรงเรียนบ้านหนองม้า มะค่า โนนสูง
162 โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา มะค่า โนนสูง
163 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด ลำคอหงษ์ โนนสูง
164 โรงเรียนบ้านคอหงษ์ ลำคอหงษ์ โนนสูง
165 โรงเรียนบ้านสะพาน ลำคอหงษ์ โนนสูง 081-9556277
166 โรงเรียนบ้านดอนผวา ลำคอหงษ์ โนนสูง
167 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ลำมูล โนนสูง
168 โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ ลำมูล โนนสูง
169 โรงเรียนบ้านหนองโจด ลำมูล โนนสูง
170 โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ) หลุมข้าว โนนสูง
171 โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) หลุมข้าว โนนสูง
172 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว โนนสูง
173 โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) หลุมข้าว โนนสูง
174 โรงเรียนบ้านซาด หลุมข้าว โนนสูง
175 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ เมืองปราสาท โนนสูง
176 โรงเรียนดอนท้าววิทยา เมืองปราสาท โนนสูง 044-753289-90
177 โรงเรียนบ้านเมืองที เมืองปราสาท โนนสูง
178 โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) เมืองปราสาท โนนสูง
179 โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม เมืองปราสาท โนนสูง
180 โรงเรียนบ้านกระเพรา เมืองปราสาท โนนสูง
181 โรงเรียนโตนดพิทยาคม โตนด โนนสูง
182 โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง โตนด โนนสูง
183 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน โตนด โนนสูง
184 โรงเรียนบ้านโตนด โตนด โนนสูง 044-332594
185 โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฏร์สงเคราะห์) โนนสูง โนนสูง 044-379286
186 โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ โนนสูง โนนสูง 0-4437-9068
187 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี โนนสูง โนนสูง
188 โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา โนนสูง โนนสูง
189 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ใหม่ โนนสูง
190 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ใหม่ โนนสูง
191 โรงเรียนบ้านดอนม่วง ใหม่ โนนสูง
192 โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่ โนนสูง
193 โรงเรียนบ้านหนองจำปา ใหม่ โนนสูง
194 โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) ใหม่ โนนสูง
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ