เมนูโรงเรียน
พระบรมราโชวาท
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปฏิทินกิจกรรม
สานฝันสถานศึกษาคุณภาพ
แผนผังโรงเรียน
แผนผังการจัดชั้นเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
สมาคมผู้ปกครองและครู
คณะกรรมการมูลนิธิ
ทำเนียบผู้บริหารในอดีต
คณะกรรมการบริหาร
ครู ,คณาจารย์, บุคลากร
ครูสายชั้นอนุบาลปีที่ ๑
ครูสายชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ครูพิเศษ)
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ (ครูพิเศษ)
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ครูพิเศษ)
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ครูพิเศษ)
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (ครูพิเศษ)
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ครูพิเศษ)
ลูกจ้างประจำ
บุคลากรครูอัตราจ้างพิเศษ
บุคลากรอัตราจ้างประจำกลุ่มงาน
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
อัตราจ้างพิเศษพี่เลี้ยงเด็กอนุบาลปีที่ 1และปีที่ 2
บุคลากรประจำโรงครัว
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณะกรรมการมูลนิธิ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/03/2011
ปรับปรุง 04/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 441838
Page Views 625268

เด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมารักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต่อต้านยาเสพติดและเข้าร่วมโครงการปลูกปัญญา ท่านที่เข้าใช้ระบบเสริมการเรียนการสอนปลูกปัญญากรุณาปิดเสียงโปรแกรม winokด้านซ้ายมือข้างบนก่อนครับ
ท่านที่เข้าใช้ระบบเสริมการเรียนการสอนปลูกปัญญากรุณาปิดเสียงโปรแกรม winokด้านซ้ายมือข้างบนก่อนครับ เนื่องจากเสียงระบบมัลติมีเดียอาจจะแทรกกันครับ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
ชื่ออาจารย์ : นางบังอร เพชรทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
Email : kru_on@hotmail.com
ที่อยู่ :
369 หมู่บ้านณิชณาณ หมู่ 5 ถ.สุรนารายณ์ 15 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาจิตวิทยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2533-2535 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา อาจารย์ 1
2535-2539 โรงเรียนบ้านมะกอก อ.พิมาย จ.นครราชสีมา อาจารย์ 2
2539-2547 โรงเรียนบ้านโนนม่วง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา อาจารย์ 2
2548-2549 โรงเรียนบ้านพะเนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ครู คศ.2
2549-ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา” ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประจำปี 2555
2 รางวัล "ครูสอนดี" จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน(สสค.) ประจำปี 2554
3 ผู้ประเมินภายนอก(สมศ.)
4 ได้รับพระราชทาน “เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญกาชาดสมนาคุณ” ชั้นที่ 3 จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา สภากาชาดไทย ปี 2547
5 ได้รับพระราชทานเข็มวิทยฐานะประเภท “สนองราช” จากศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ในพระบรมราชานุเคราะห์ ปี 2545
6 รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยไม่มีวันลาติดต่อกันเป็นเวลา 6 ปี
7 รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น จาก สปช. ปี 2536
8 รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" จากคุรุสภา ปี 2554
9 รับรางวัล คุรุสดุดี จากคุรุสภาปี 2553
10 รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ระดับ สพฐ.ปี 2553
11 รับรางวัล ครูดีศรีโคราช ปี 2552
12 รับรางวัล ผู้ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก สกสค. ปี 2554
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ