เมนูโรงเรียน
พระบรมราโชวาท
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปฏิทินกิจกรรม
สานฝันสถานศึกษาคุณภาพ
แผนผังโรงเรียน
แผนผังการจัดชั้นเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
สมาคมผู้ปกครองและครู
คณะกรรมการมูลนิธิ
ทำเนียบผู้บริหารในอดีต
คณะกรรมการบริหาร
ครู ,คณาจารย์, บุคลากร
ครูสายชั้นอนุบาลปีที่ ๑
ครูสายชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ครูพิเศษ)
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ (ครูพิเศษ)
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ครูพิเศษ)
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ครูพิเศษ)
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (ครูพิเศษ)
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ครูพิเศษ)
ลูกจ้างประจำ
บุคลากรครูอัตราจ้างพิเศษ
บุคลากรอัตราจ้างประจำกลุ่มงาน
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
อัตราจ้างพิเศษพี่เลี้ยงเด็กอนุบาลปีที่ 1และปีที่ 2
บุคลากรประจำโรงครัว
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณะกรรมการมูลนิธิ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/03/2011
ปรับปรุง 04/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 441878
Page Views 625315

เด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมารักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต่อต้านยาเสพติดและเข้าร่วมโครงการปลูกปัญญา ท่านที่เข้าใช้ระบบเสริมการเรียนการสอนปลูกปัญญากรุณาปิดเสียงโปรแกรม winokด้านซ้ายมือข้างบนก่อนครับ
ท่านที่เข้าใช้ระบบเสริมการเรียนการสอนปลูกปัญญากรุณาปิดเสียงโปรแกรม winokด้านซ้ายมือข้างบนก่อนครับ เนื่องจากเสียงระบบมัลติมีเดียอาจจะแทรกกันครับ
ภาพกิจกรรม
ผลการสอบเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ

           เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2555  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาโดย คุณครูปัทมา  พรหมณเรศ ได้ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมต้น รอบเจียระไนเพชร โดยมีผู้เข้าสอบแข่งขันจำนวน  613  คน  ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีวิทยา  กรุงเทพมหานคร ปรากฏผลดังนี้

      รางวัลชนะเลิศ     เด็กหญิงพิม   โชติณภาลัย        ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/13

 

       รางวัลชมเชย  (1ใน 50 คน) ได้แก่  

       1. เด็กหญิงชุดา  รวีเพียร                ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/12

       2. เด็กชายกรวิชญ์  ปอยสูงเนิน       ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/12

 

       ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจรรม ขอบคุณ คุณครู ปัทมา  พรหมณเรศ  ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่สนใจฝึกซ้อมด้วยความตั้งใจและเสียสละจนประสบความสำเร็จและขอแสดงความยินดีกับครอบครัวคนเก่งมา ณ โอกาสนี้

 

                                                                                           ครูปัทมา / ข่าว / ภาพ

                                                                                                                                   ครูอร / รายงาน

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.พิม โชติณภาลัย ชั้น ป.3/13
ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวคนเก่ง ด.ญ.พิม โชติณภาลัย
รางวัลชมเชย ด.ญ.ชุดา รวีเพียร ชั้น ป.3/12
รางวัลชมเชย ด.ช.กรวิชญ์ ปอยสูงเนิน ชั้น ป.3/12
คุณครูปัทมา พรหมณเรศ ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รับใบประกาศ "ครูผู้สนใจฝึกซ้อมด้วยความตั้งใจและเสียสละ"
คนเก่งเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2555,17:07   อ่าน 687 ครั้ง

โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ